image

IDFA voor professionals

IDFAcademy

Door nieuw talent en hoogwaardige documentaireproductie te stimuleren, gaf IDFAcademy in 2018 een impuls aan de internationale loopbaan van filmmakers. We vergrootten hun zichtbaarheid en verschafte hen toegang tot de markt onder het ‘IDFA-label’.

Alle vier de trainingsprogramma’s van IDFAcademy benadrukten innovatie en het openstaan voor nieuwe benaderingen. Daarnaast richtte het team van IDFAcademy zich op het onderhouden van bestaande relaties met talenten, om ook hen bij de IDFA-familie te betrekken.

IDFAcademy werd mogelijk gemaakt door Dioraphte, VEVAM en Creative Europe Media.

IDFAcademy Summer School

In juli verwelkomde de IDFAcademySummer School een groep internationale regisseurs en producenten in Amsterdam, waar zij een week lang werkten aan hun script of rough cut onder begeleiding van befaamde filmprofessionals. Er werd aan zestien projecten gewerkt, acht lichtende voorbeelden deden mee als docent: producent Gema Juárez Allen, sales agent Gitte Hansen, regisseurs Aliona van der Horst en Pawel Lozinksi, en editors Katja Dringenberg, Niels Pagh Andersen, Menno Boerema en Jesper Osmund.

IDFAcademy tijdens IDFA

In november kwamen honderd aanstormende regisseurs en producenten uit de hele wereld naar Amsterdam voor het vierdaagse trainingsprogramma van IDFAcademy tijdens het festival. Zij leerden over de meest recente ontwikkelingen op de documentairemarkt en fristen hun kennis op over de nieuwste trends in het maken van documentaires, met dank aan belangrijke spelers in de industrie. Deskundigen zoals regisseurs Nicolas Philibert en Errol Morris, sales agent Anaïs Clanet, producent Catherine Dussart en impactproducent Suhad Babaa deelden hun kennis in een reeks panels en masterclasses.

IDFAcademy & NPO-fonds Workshop

De IDFAcademy & NPO-fonds Workshop richtte zich op de volgende generatie Nederlandse filmmakers. Er werden zes documentairetalenten geselecteerd die tijdens de workshop een

plan ontwikkelden voor een middellange documentaire. Begeleid door gerenommeerde filmmakers Marjoleine Boonstra en Tom Fassaert, werden de deelnemers gekoppeld aan producenten en kregen ieder € 5.000 om een

teaser te ontwikkelen. Tijdens het festival werden de resultaten gepresenteerd aan de Nederlandse publieke omroepen. Aanstormend talent Shamira Raphaëla ontving de Karen de Bok Talent Award, bestaande uit een ontwikkelingsbeurs van € 25.000 van het NPO-fonds plus € 5.000 voor een nieuwe teaser.

De IDFAcademy & NPO-fonds Workshop werd mogelijk gemaakt door het NPO-fonds.

Kids & Docs Workshop

Tot slot was er de Kids & Docs Workshop, die zoals altijd een nieuwe impuls aan het genre jeugddocumentaire weet te geven. In 2018 begeleidde bekroond filmmaker Ester Gould zes opkomende Nederlandse filmmakers bij het ontwikkelen van een plan voor een kinderdocumentaire, en maakte hierbij gebruik van de expertise van gastdocenten en ondersteuning van Nederlandse omroepen. Drie films uit de workshop werden gerealiseerd en gingen in première tijdens IDFA en Cinekid. Kids & Docs inspireerde zelfs een nieuwe samenwerking met het Vlaams Audiovisueel Fonds en JEF: er werd een vergelijkbare workshop in België gestart.

De Kids & Docs Workshop werd mogelijk gemaakt door het NPO-fonds.

Uiteindelijk haalden 6 films die zijn ontwikkeld tijdens de IDFAcademy Summer School en de Kids & Docs Workshop de IDFA-selectie: 180cc, A Haunted Past, Home Games, The Man Who Looked Beyond the Horizon, Skip and the Rhythms Rangers en The Sound of Masks.