image

Onderwijs

Een andere kijk op de wereld

Het kijken van documentaires helpt kinderen in het vormen van een mening en verbreedt hun kijk op de maatschappij. IDFA leert een generatie die opgroeit in een beeldgeoriënteerde wereld op een speelse manier kritisch te zijn over wat ze zien.


Kijken in het theater: Schoolvoorstellingen


Jaarlijks vinden er tijdens en buiten het festival schoolvoorstellingen plaats in filmtheaters door heel het land, speciaal voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs en mbo. IDFA brengt deze leerlingen in aanraking met documentaires die de leefwereld van vaak jonge hoofdpersonen op een persoonlijke en creatieve manier verbeelden. Met aanvullend lesmateriaal en Q&A’s na de voorstelling bieden we verdieping op het thema.


Zo organiseerden we in 2018 onder andere een Educatie Special rond de webserie Echoes of IS: portretten over mensen die op verschillende manieren zijn geraakt door IS. Gespreksleiders, hoofdpersonen en leerlingen discussieerden aan de hand van de documentaireserie over radicalisering, opinievorming en de eigen ervaringen van de jongeren.

Kijken in de klas: Docschool Online


Docschool Online stelt de beste documentaires uit IDFA’s collectie gratis beschikbaar aan docenten in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo, om het hele jaar door in de klas te bekijken. Bij elke documentaire is lesmateriaal beschikbaar, waarmee leerlingen inzicht krijgen in de maatschappelijke context en totstandkoming van de film. In 2018 bereikten we met Docschool Online ruim 20.000 leerlingen in de klas.


Workshops en projecten voor het onderwijs


Door het maken van een eigen documentaire ontdekken scholieren de kracht van camerawerk, montage en geluid, waardoor ze beter in staat zijn de beelden om hen heen te bevragen. IDFA organiseert workshops en lessen voor leerlingen en trainingen voor docenten, in samenwerking met filmmakers en partnerorganisaties als The One Minutes Jr., De Animatiebus en FOAM.


Kids Top 15


Om het belang van documentaires als educatiemiddel te onderstrepen stelden we in 2018 een top 15 samen van uitsluitend jeugddocumentaires die kinderen volgens ons gezien moeten hebben. De meeste daarvan zijn voor iedereen – thuis en in de klas – gratis en direct beschikbaar op IDFA.nl.