How to Kill a Cloud

Finland, Denmark - 2021 - Tuija Halttunen - 81 min.

Wat als je de wolken kan manipuleren? Het is een vraag die de Finse wetenschapper Hannele Korhonen drijft. Ze is gespecialiseerd in geo-engineering: het ingrijpen in natuurlijke processen in een poging het klimaat te beïnvloeden. Een onderzoeksbeurs van anderhalf miljoen dollar, op tafel gelegd door de Verenigde Arabische Emiraten, biedt haar de kans om onderzoek te doen naar het kunstmatig opwekken van regen in de woestijn. De film observeert Korhonen consequent van een afstandje. Hoe ze zich op een conferentie met haar ietwat onhandige humor mengt in gesprekken, of een presentatie geeft aan de ambassadeur. Het leven van een wetenschapper blijkt voor een groot deel te bestaan uit netwerken en pitchen. We zien haar twijfels groeien wanneer ook politieke belangen steeds nadrukkelijker gaan meespelen. En dan zijn er nog de ethische dilemma’s die het onderzoek zelf opwerpt. Beelden van wolkenpartijen doorkruisen het verhaal van Korhonen, waarbij een voice-over filosofeert over de aard van wolken en hun relatie tot de mens.

Trailer

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies