Verhalen en thema's

Wat een samenleving een samenleving maakt, zijn de verhalen die zij over zichtzelf vertelt. Over wat heldendom is, wat nastrevenswaardig moet zijn én welke offers er gebracht worden. IDFA selecteert en verzamelt deze verhalen en nodigt het publiek uit om hier over in gesprek te gaan, waardoor individuele wereldbeelden worden verbreed en verdraagzaamheid wordt gestimuleerd.

IDFA kan gezien worden als een gemeenschappelijke plek met gedeelde ervaringen en verhalen over onze tijd.

De films die IDFA vertoont kunnen worden onderverdeeld in drie grote thema’s: - Mens en maatschappij - Kunst en cultuur - Technologie, toekomst en innovatie

Mens en maatschappij

Veel IDFA-films tonen vanuit meerdere perspectieven de complexe en steeds veranderende wereld. Ze leren ons die wereld te begrijpen en helpen ons een mening te vormen over thema's als inclusie, gezondheid, economie en emancipatie. Tevens dragen deze films eraan bij dat we begrip krijgen voor de wijze waarop mensen in andere tijden of op andere plaatsen hun keuzes gemaakt hebben of maken.

Kunst en cultuur

Om de wereld te kunnen begrijpen hebben we de kunsten nodig. Documentairemakers zijn de seismologen van onze tijd. Zij zoeken complexe thema’s op en geven hier een filmvorm aan met als doel om mensen erover te laten praten. Ook hebben kunst en cultuur een verbindend karakter. Het verbindt ons met elkaar en met de wereld om ons heen.

Technologie, toekomst en innovatie

Hoe moeten wij ons verhouden tot de toekomst? Veel IDFA-documentaires nodigen uit tot denken en discussiëren over onderwerpen als techniek en innovatie, digitalisering, genetische manipulatie, artificial intelligence, duurzaamheid en het omgaan met onze planeet in een toekomst vol uitdagingen.

Online collectie

De afgelopen jaren zijn veel verhalen verzameld en toegevoegd aan de online collectie van IDFA. Inmiddels bestaat de collectie uit meer dan duizend IDFA-films, en is daarmee een ware schatkamer voor documentaire liefhebbers wereldwijd.