image

Technologie, toekomst en innovatie

Hoe moeten wij ons verhouden tot de toekomst? Veel IDFA-documentaires nodigen uit tot denken en discussiëren over onderwerpen als techniek en innovatie, digitalisering, genetische manipulatie, artificial intelligence, duurzaamheid en het omgaan met onze planeet in een toekomst vol uitdagingen.

IDFA DocLab, het nieuwe media programma van IDFA sluit bij uitstek aan bij het thema Technologie, Toekomst en Innovatie.

IDFA DocLab

  • DocLab is een internationaal platform voor een groeiend (inter)nationaal ecosysteem van wetenschappers, ondernemers en kunstenaars.
  • De concrete doelen van DocLab zijn om meer artistieke nieuwe media werken te realiseren, beter te kunnen begeleiden en onderzoeken, én de projecten (en de kennis) beter te kunnen presenteren en distribueren onder een groter en diverser publiek.
  • Het publiek wordt betrokken in het proces van innovatie en ontwikkeling van nieuwe producties.

  • Het innovatieproces van DocLab draagt bij aan de discussies rondom grotere maatschappelijke vraagstukken zoals de impact van technologie op ons gedrag en de fysieke wereld.
  • DocLab heeft in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) een meerjarig R&D-programma gestart.
  • Daarnaast bestaat het programma van DocLab uit een competitie, een expositie, live cinema events, en een interactieve conferentie.