image

Verhalen en thema's

IDFA kan gezien worden als een gemeenschappelijke plek met gedeelde ervaringen en verhalen over onze tijd. IDFA is een klankkast, waarin verschillende levens en tijden samenkomen, en waarin je jezelf kunt zien als deel van een groter geheel.

Binnen de documentaires die IDFA vertegenwoordigt zijn drie overkoepelende thema's te herkennen: - Mens en maatschappij - Kunst en cultuur - Technologie, toekomst en innovatie

Mens en maatschappij

Veel IDFA-films tonen vanuit meerdere perspectieven de complexe en steeds veranderende wereld. Ze leren ons die wereld te begrijpen en helpen ons een mening te vormen over thema's als inclusie, gezondheid, economie en emancipatie. Tevens dragen deze films eraan bij dat we begrip krijgen voor de wijze waarop mensen in andere tijden of op andere plaatsen hun keuzes gemaakt hebben of maken.

Kunst en cultuur

Om de wereld te kunnen begrijpen hebben we de kunsten nodig. Documentairemakers zijn de seismologen van onze tijd. Zij zoeken complexe thema’s op en geven hier een filmvorm aan met als doel om mensen erover te laten praten. Ook hebben kunst en cultuur een verbindend karakter. Het verbindt ons met elkaar en met de wereld om ons heen.

Technologie, toekomst en innovatie

Hoe moeten wij ons verhouden tot de toekomst? Veel IDFA-documentaires nodigen uit tot denken en discussiëren over onderwerpen als techniek en innovatie, digitalisering, genetische manipulatie, artificial intelligence, duurzaamheid en het omgaan met onze planeet in een toekomst vol uitdagingen.

Online collectie

De afgelopen jaren zijn veel verhalen verzameld en toegevoegd aan de online collectie van IDFA. Inmiddels bestaat de collectie uit meer dan duizend IDFA-films, en is daarmee een ware schatkamer voor documentaire liefhebbers wereldwijd.