image

Missie, Visie en Organisatie

Missie

IDFA stelt zich ten doel creatieve documentairefilms en toeschouwers bij elkaar te brengen. Daarom stimuleert IDFA de productie en de verspreiding van een divers aanbod van documentaires en ontwikkelt IDFA de vraag naar documentairefilms. Zo levert IDFA een bijdrage aan het (verbeteren van het) internationale documentaireklimaat, specifiek door meer inclusie te bevorderen en ondergerepresenteerde filmmakers een stem te geven.

Visie

IDFA gelooft in de kracht van documentaires. In creatieve documentaires die verdiepen, onthullen en inspireren. In documentaires die mensen dichter bij elkaar brengen.

En in documentaires die staan voor verandering doordat ze mensen in beweging brengen.

De creatieve documentaire

De kern van waar IDFA voor staat is de creatieve documentaire. Dit zijn documentaires die filmisch zijn vormgegeven en uiting geven aan de visie van de maker.

Daarnaast bieden creatieve documentaires nieuwe inzichten in de samenleving, openen ze de ogen en stimuleren de kritische vermogens van het individu. Het gaat IDFA ook om films met urgente, maatschappelijke thema’s die reflecteren op de tijd waarin ze zijn gemaakt. Ze weerspiegelen niet de werkelijkheid van vandaag of gisteren – daar is het journaal voor.

Tot slot zoekt IDFA documentaires die de kijker weten te raken. De kracht van een goede documentaire is dat hij de kijker beroert.

Organisatie

IDFA is een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling-status) en bestaat 32 jaar.

De organisatie heeft 35 medewerkers en in aanloop naar het festival wordt de organisatie versterkt door 60 freelancers. Maar liefst 600 vrijwilliggers dragen mede zorg voor de productie van het festival.

IDFA is een financieel stabiele organisatie met een brede financieringsmix:

  • 1/4 van onze inkomsten bestaat uit overheidssubsidies van de gemeente Amsterdam en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (basisinfrastructuur)
  • 1/4 van onze inkomsten bestaat uit recettes (kaartverkoop en passen)
  • 1/2 van onze inkomsten bestaat uit fondsen, partners en particuliere donaties

Cees van 't Hullenaar leidt de organisatie als zakelijk directeur en Orwa Nyrabia is als artistiek directeur verantwoordelijk voor de programmering. Marry de Gaay Fortman is voorzitter van het IDFA-bestuur.