image

Missie, visie en organisatie

Missie

IDFA stelt zich ten doel creatieve documentairefilms en toeschouwers bij elkaar te brengen. Daarom stimuleert IDFA de productie en de verspreiding van een divers aanbod van documentaires en ontwikkelt IDFA de vraag naar documentairefilms. Zo levert IDFA een bijdrage aan het (verbeteren van het) internationale documentaireklimaat, specifiek door meer inclusie te bevorderen en ondergerepresenteerde filmmakers een stem te geven.

Visie

IDFA gelooft in de kracht van documentaires. In creatieve documentaires die verdiepen, onthullen en inspireren. In documentaires die mensen dichter bij elkaar brengen.

En in documentaires die staan voor verandering doordat ze mensen in beweging brengen.

Organisatie

IDFA is een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling-status) en bestaat 32 jaar.

De organisatie heeft 35 medewerkers en in aanloop naar het festival wordt de organisatie versterkt door 60 freelancers. Maar liefst 600 vrijwilliggers dragen mede zorg voor de productie van het festival.

IDFA is een financieel stabiele organisatie met een brede financieringsmix:

  • 1/4 van onze inkomsten bestaat uit overheidssubsidies van de gemeente Amsterdam en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (basisinfrastructuur)
  • 1/4 van onze inkomsten bestaat uit recettes (kaartverkoop en passen)
  • 1/2 van onze inkomsten bestaat uit fondsen, partners en particuliere donaties

Cees van 't Hullenaar leidt de organisatie als zakelijk directeur en Orwa Nyrabia is als artistiek directeur verantwoordelijk voor de programmering.

Bestuur

Voorzitter: Marry de Gaay Fortman Bestuursleden: Henk Siebren de Jong, Michael Kembel, Marischka Leenaers, Femke van der Laan, Joumana El Zein Khoury

Lees hier meer over de bestuursleden.