image

Educatieprogramma IDFA

Waarom IDFA in het onderwijs?

• Documentaires helpen leerlingen in het vormen van een mening, het verruimt hun blik op de wereld en leert hen op een speelse manier kritisch te zijn over wat zij zien. • Moeilijke thema’s worden bespreekbaar gemaakt en zorgen ervoor dat leerlingen op een genuanceerde manier over maatschappelijke onderwerpen met elkaar in gesprek kunnen gaan. • Het kijken van documentaires en de gesprekken die daaruit voortkomen zijn daarnaast een goede manier om de ontwikkeling van mediawijsheid onder leerlingen te bevorderen.

Bereik totaal aantal leerlingen in Nederland:

2020: 32.568 leerlingen (door maatregelen covid-19) 2019: 47.214 leerlingen (normaal jaar)

Thema's binnen het educatieprogramma

  • Migratie; vluchten uit je eigen land
  • Leven met een gedragsprobleem
  • Opgroeien in een samengesteld gezin
  • Vraagstukken rondom sexualiteit of gender
  • Nepnieuws en de impact van social media
  • Klimaatverandering
  • Leven in armoede
  • Rechten van het kind
  • Oorlog
  • Cultuurverschillen

Het educatieprogramma van IDFA:

- Het schoolprogramma

- DocSchool Online

- Workshops en projecten

- Kids & Docs

- IDFA Junior