IDFA Bertha Fund

Isabel Arrate Fernandez

Directeur IDFA Bertha Fund

Jaarlijks ontvangt het IDFA Bertha Fund maar liefst 700 aanvragen van filmmakers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Zij worden geholpen bij de ontwikkeling en research van hun documentaire, bij het filmen, het monteren of de afwerking.

In het jaarverslag zijn de resultaten van 2020 te bekijken, inclusief achtergrondinterviews.

Er zijn drie soorten bijdragen waarvoor steun kan worden aangevraagd:

  • Development €5.000,-

Een bijdrage voor projectontwikkeling kan worden besteed aan onderzoek, de ontwikkeling van het scenario en/of de productie van een fondsenwervende teaser.

  • Productie € 17.500,-

Deze bijdrage wordt besteed aan alle vormen van productie en postproductie, van filmen en monteren tot het geschikt maken van de documentaires voor vertoning in bioscopen, op televisie en op internationale festivals.

  • Europe €40.000,-

Deze categorie is geschikt voor documentaire projecten in alle productiestadia met een regisseur uit een land op de IBF Europe Country List die tot stand komen via internationale coproducties tussen ten minste één Europese en één niet-Europese producent.

Feiten

99% van ons nieuws gaat slechts over 29% van de aarde. Kortom, het is noodzakelijk dat er nieuwe documentaires worden gemaakt, ter aanvulling op onze dominante westerse beeldcultuur. In de eerste plaats omdat ze onze blik op de wereld verbreden. Deze films gaan namelijk over die andere 70% waar we in het Westen vaak weinig van (willen) weten. In de tweede plaats omdat deze verhalen verteld worden vanuit een niet westers ideologisch perspectief daarbij gebruik makend van eigen narratieve tradities. Terwijl de westerse documentaire zich steeds meer ontwikkelt als een commercieel product voor een wereldwijd publiek, gedreven door data en algoritmen, zijn dit authentieke, geëngageerde verhalen die de complexiteit van problemen tonen, met oog voor individuele nuances en gevoelens. Via IDFA leert de wereld deze culturen en hun verhalen kennen. Zo helpen deze verhalen een dialoog tot stand te brengen.

World Press Freedom Index 2020:

IDFA Bertha Fund, noodzaak In veel landen is het voor filmmakers onmogelijk om documentaires te maken. Naast een gebrek aan financiering is er sprake van censuur. Ook mensenrechten zijn in het geding. Het zijn landen waar film en cultuur geen prioriteit hebben en waar het gevaarlijk kan zijn het vrije woord en beeld te verkondigen. Juist in deze landen is het van belang dat er verhalen worden verteld over de samenleving.

Voor deze filmmakers is in 1998 het IDFA Bertha Fonds gestart. Een fonds dat filmmakers steunt die nergens anders terecht kunnen. Voor dit fonds is IDFA op zoek naar extra steun zodat er meer projecten kunnen worden gesteund.

Op een moment dat we ons wereldwijd middenin een emancipatieproces bevinden, er een herschikking van de geschiedenis aan de gang is en stemmen die nooit gehoord zijn hun ruimte eisen, biedt IDFA die ruimte voor documentairemakers: ruimte voor het steunen en opleiden van jonge filmmakers, ruimte voor het vertonen van films op lokale filmfestivals en ruimte voor het versterken van de filmcultuur in landen waar de vrijheid van creatieve expressie onder druk staat. Wij geloven dat deze documentaires verdiepen, onthullen en inspireren.

Documentaires brengen mensen dichter bij elkaar omdat je door het zien ervan begrijpt en doorvoelt wat de ander meemaakt. Mensen worden in beweging gebacht en staan daardoor open voor verandering. Want we zijn nog lang niet klaar en de veranderingen in de wereld maken zowel meer tolerantie als ook een levendiger debat over spelregels noodzakelijk. Uit de verschillende tradities, houdingen en historische ervaringen zal een nieuw soort gemeenschappelijkheid ontstaan, sterker nog: móeten ontstaan.

Ben je benieuwd naar het succes van projecten die in voorgaande jaren zijn gesteund en welke impact zij hebben gehad? Klik dan hier.

Aboozar Amini

Filmmaker Kabul, City in The Wind

Aboozar ontving begin 2018 steun van het IDFA Bertha Fund voor zijn eerste lange documentaire Kabul City in The Wind.

Zijn film ging in datzelfde jaar in een vol Koninklijk Theater Carré in première als de openingsfilm van IDFA. Amini woont en werkt tegenwoordig tegelijkertijd in Kabul, Afghanistan en Amsterdam. Hij is één van de weinige Afghaanse filmmakers die, na een opleiding in het Westen, ervoor koos terug te keren naar Afghanistan om samen met jonge filmmakers van zijn generatie de nieuwe golf van de Afghaanse cinema vorm te geven. Aboozar werkt nu aan zijn volgende documentaire.

Bekijk zijn verhaal in onderstaande video:

Bedankt voor jouw steun waarmee de vrijheid van creatieve expressie wordt versterkt in landen waar dat noodzakelijk is!

Vragen over het steunen van het IDFA Bertha Fund? marloes@idfa.nl

idfa.nl/steun