image

Technologie, toekomst en innovatie

Hoe moeten wij ons verhouden tot de toekomst? Veel IDFA-documentaires nodigen uit tot denken en discussiëren over onderwerpen als techniek en innovatie, digitalisering, genetische manipulatie, artificial intelligence, duurzaamheid en het omgaan met onze planeet in een toekomst vol uitdagingen.

IDFA DocLab, het nieuwe media programma van IDFA sluit bij uitstek aan bij het thema Technologie, Toekomst en Innovatie.

IDFA DocLab

  • DocLab is een internationaal platform voor een groeiend (inter)nationaal ecosysteem van wetenschappers, ondernemers en kunstenaars op het snijvlak van kunst en technologie.
  • Daarnaast bestaat het programma van DocLab uit een competitie, een living laboratorium, live events, en een conferentie voor interdisciplinaire makers.
  • DocLab heeft in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) sinds 2018 een meerjarig R&D-programma gestart.
  • De concrete doelen van DocLab zijn om nieuwe media documentaires (o.a. virtual reality documentaires, augmented reality ervaringen, kunstmatige intelligentie-installaties, apps, games) te realiseren door middel van talentontwikkeling en onderzoek, én de projecten (en de kennis) te presenteren aan een steeds groter en divers publiek.
  • Het innovatieproces van DocLab draagt bij aan de discussies rondom grotere maatschappelijke vraagstukken zoals de impact van technologie op ons gedrag en de fysieke wereld. Daarom worden wij o.a. gesteund door het Ministerie van OCW.

*Zie video hieronder voor een terugblik op DocLab 2019