image

Organisatie en bestuur

Organisatie

IDFA is een stichting met een ANBI-status en bestaat 33 jaar. De organisatie heeft 35 medewerkers en in aanloop naar het festival wordt deze versterkt door 60 freelancers. Maar liefst 600 vrijwilliggers dragen mede zorg voor de productie van het festival. IDFA is een financieel stabiele organisatie met een brede financieringsmix. Het festival wordt structureel gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam en het Ministerie van OCW, (basisinfrastructuur). Andere belangrijke financieringsbronnen zijn inkomsten uit kaartverkoop en die van fondsen partners en particuliere donateurs. De organisatie wordt geleid door Cees van 't Hullenaar (executive director) en Orwa Nyrabia (artistic director).

Bestuur

Voorzitter: Marry de Gaay Fortman Bestuursleden: Henk Siebren de Jong, Michael Kembel, Marischka Leenaers, Femke van der Laan, Bregtje van der Haak.

Klik op de volgende button voor meer informatie over de bestuursleden: