image

Profiel, missie, visie

Profiel

IDFA is de afgelopen periode uitgegroeid tot een internationaal documentaire-instituut dat gidst, inspireert en stelling neemt. Dit instituut bestaat uit een (publieks)festival, een fonds, twee markten, programma's rond nieuwe media, talent en educatie én een online platform. Een instituut dat zich richt op publiek, professionals en scholieren en dat selecteert op artistieke kwaliteit van documentairefilms, naast urgentie en toegankelijkheid. Een instituut waar inclusiviteit en gendergelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn en waar in alle geledingen extra aandacht is voor talentontwikkeling, nieuwe media en diversiteit.

Missie

IDFA stelt zich ten doel creatieve documentairefilms en toeschouwers bij elkaar te brengen. Daarom stimuleert IDFA de productie en de verspreiding van een divers aanbod van documentaires en ontwikkelt IDFA de vraag naar documentairefilms. Zo levert IDFA een bijdrage aan het (verbeteren van het) internationale documentaireklimaat, specifiek door meer inclusiviteit te bevorderen en ondergerepresenteerde filmmakers een stem te geven.

Visie

IDFA gelooft in de kracht van documentaires. In creatieve documentaires die verdiepen, onthullen en inspireren. In documentaires die mensen dichter bij elkaar brengen. En in documentaires die staan voor verandering doordat ze mensen in beweging brengen.